Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een oplossing voor de mensen die bewust kiezen om gezond in balans te zijn en te blijven. 

Natuurgeneeskunde:
  • Wetenschappelijk onderbouwde, natuurlijke en preventieve            gezondheidszorg
  • Werkt ondersteunend en complementair op de reguliere geneeskunde
  • Is geschikt voor iedereen
  • Gebruikt pure, zuivere middelen en natuurlijke methodes
  • Veilig en risicoarm: nauwelijks of geen bijwerkingen en niet verslavend
  • Herstelt en/of versterkt uw natuurlijke weerstand
  • Kan een genezingsproces versnellen en stimuleren
  • Helpt ontspanning en innerlijke rust terug te vinden
  • Leert u omgaan met diverse emotionele klachten

Natuurgeneeskunde is een natuurlijke geneeswijze met wortels in de volksgeneeskunde. Alle belangrijkste standpunten en principes van de natuurgeneeskunde zijn gebaseerd op de ideeën van Hippocrates, de grondlegger van de natuur- én reguliere geneeskunde.


Het zelfgenezend vermogen wordt binnen de natuurgeneeswijze gestimuleerd
, op een natuurlijke wijze en door middel van natuurlijke  middelen.

In de natuurgeneeskunde behandelt men de zieke en niet de ziekte. Dit is het fundamentele onderscheid met de klassieke geneeskunde. Er wordt voornamelijk oorzakelijk gewerkt. Voeding, leefwijze en gemoedstoestand spelen een heel belangrijke rol in een genezingsproces.


De natuurgeneeskunde gaat uit van een holistisch mensbeeld.
 Dat wil zeggen dat de mens als één geheel wordt gezien waarin aandacht is voor het lichamelijke en het geestelijke en de samenhang tussen deze twee. Genezen is het herstellen van de breuk tussen lichaam en geest.

Natuurgeneeskunde is geen vervanging voor de reguliere geneeskunde of behandeling van een arts, noch wordt een medische diagnose gesteld. Het is een complementaire geneeskunde, dit wil zeggen dat natuurgeneeskunde een globale aanvulling en ondersteuning is op de klassieke geneeskunde. Er wordt altijd rekening gehouden met de medische gegevens waarover de cliënt beschikt of die hij/zij via de huisarts op aanvraag kan verkrijgen.


Natuurgeneeswijze is een actieve geneeswijze.
 De cliënt wordt betrokken bij zijn behandelingsproces, hij/zij moet het zelf ondersteunen. Zonder actieve betrokkenheid is er geen resultaat.

Voedsel als medicijn: Voedsel is de belangrijkste aanvoer uit de buitenwereld, het is levende natuur en bevat levenskracht en geneeskracht. Verkeerde voeding werkt vervuilend, gezonde voeding reinigend.


Natuurgeneeskunde 
is duurzaam en werkt zonder vervelende bijwerkingen. Het is daarom een geneeswijze die past in deze tijd en die bijzonder goed werkt voor gevoelige mensen, kinderen en iedereen die bewust met zijn gezondheid wil omgaan.